معرفی مرکز

تعداد بازدید:۷۱۱

مرکز پژوهشی آسیا با هدف کلی توسعه پژوهش و فناوری در زمینه های علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، علوم فناوری اطلاعات و علوم پایه فی مابین بنیاد مطالعات پیشرفته کره جنوبی (KFAS) و بهره گیری از توانایی ها و امکانات دانشگاه تهران تأسیس گشته است. اساس نامه این مرکز پس از جلسات متمادی تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲ به تصویب هیئت رئیسه و هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

مجموعه مراکز پژوهشی آسیا خانواده ای متشکل از ۱۸ عضو است که در کشورهای مختلف آسیا تأسیس شده و شبکه ای بسیار خوب با پتانسیل بالای همکاری های مشترک را تشکیل داده اند.
اهداف مرکز پژوهشی آسیا به شرح زیر می باشد:
توسعه فناوری و نوآوری ها در حوزه های مرتبط؛
کمک به توسعه روابط و تعاملات بین المللی به منظور توسعه و ترویج فناوری های نوین؛
آینده پژوهی در حوزه های مختلف علمی؛
همکاری با پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای علمی دانشگاه؛
تبادل تجارت موفق در حوزه های مورد علاقه طرفین؛
توسعه و تقویت ارتباط علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با دانشگاه های کره جنوبی و سایر مراکز تحقیقات آسیایی (ARCs).
همینطور علاوه بر موارد ذکر شده این مرکز مسئول برنامه تبادل اساتید (ISEF) در ایران می باشد. به کمک این بورس تحصیلی همکاران محترم هیئت علمی می توانند از مراکز پژوهشی کره جنوبی استفاده نمایند