پادکست‌های هندشناسی

تعداد بازدید:۶۴۹

هو العلیم

سخنی در باب هندشناسی

پادکست‌های هندشناسی که به زودی خواهید شنید!

 

به راستی از روزگاران کهن جاذبه هند و شناختن و شناسایی ادبیات و حماسه و تاریخ و هنر و اساطیر و فنون و حکمت و فلسفه و موسیقی و زبان این سرزمین مورد توجه اندیشمندان ایرانی بوده است.
و سفر ابوریحان بیرونی اولین هندشناس در سده پنجم هجری به منظور فراگیری اندیشه‌ها، حکمت و فلسفه و آداب و رسوم این کشور که تا کنون اثر تحقیق ماالهند یکی از بهترین مراجع مهم مطالعات هندشناسی است قابل توجه است.
با گسترش دین مبین اسلام و مناسبات فرهنگی عمیق ایران در سرزمین هند و گسترش زبان و ادبیات فارسی توجه به سرزمین هند نوعی بازگشت و یادآوری عظمت و شکوه ایران است.
از این رو  با توجه به میراث مشترک کهن ایران و هند مرکز مطالعات پژوهشی آسیا با استناد بر متون موثق آکادمیک به تولید سلسله پادکست‌هایی با محتوای علمی هندشناسی در این راستا می‌پردازد.

حبذا هند کعبه حاجات 
خاصه یاران عافیت جورا 
هر که مستطیع فضل و هنر
رفتن هند واجب است او را 

کلید واژه ها: هند هندشناسی