مطالب مرتبط با کلید واژه

آسیاپژوهی


پادکست هندشناسی قسمت ۱

پادکست هندشناسی قسمت ۱

پادکست‌های هندشناسی مرکز پژوهشی آسیا भारतीयविद्याप्रसारणायन्तर्जालीयश्रवणकेन्द्रम् قسمت اول: واژگان مشترک زبان سنسکریت و فارسی همکاران این قسمت: نویسنده و گوینده: دکتر فرزانه اعظم لطفی طراحی کاور: دکتر فرزانه اعظم لطفی، دکتر چندرگپت بهارتیه تدوین و تنظیم صدا: مرضیه بیزادی زاده زیر نظر دکتر فرزانه اعظم لطفی، عضو ...

پادکست هندشناسی قسمت ۲۱

پادکست هندشناسی قسمت ۲۱

پادکست‌های هندشناسی مرکز پژوهشی آسیا भारतीयविद्याप्रसारणायन्तर्जालीयश्रवणकेन्द्रम् قسمت بیست و یکم: از روایت شاه وزغ‌ها و مار در داستان پنج تنترا تا حکایت چغز قورباغه همکاران این قسمت: نویسنده، محقق و گوینده: دکتر فرزانه اعظم لطفی طراحی کاور: دکتر فرزانه اعظم لطفی تدوین و تنظیم صدا: مرضیه ...

پادکست هندشناسی قسمت ۲۲

پادکست هندشناسی قسمت ۲۲

پادکست‌های هندشناسی مرکز پژوهشی آسیا भारतीयविद्याप्रसारणायन्तर्जालीयश्रवणकेन्द्रम् قسمت بیست و دوم: صائب تبریزی صاحب سبک هندی رایزن فرهنگی ایران در دوره رکود فرهنگی هند همکاران این قسمت: نویسنده، محقق و گوینده: دکتر فرزانه اعظم لطفی طراحی کاور: دکتر فرزانه اعظم لطفی تدوین و تنظیم صدا: مرضیه بیزادی ...