آرشیو اخبار

دوره مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه ملی علوم و فناوری تایپه و دانشگاه تهران

دوره مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه ملی علوم و فناوری تایپه و دانشگاه تهران

همه ساله در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده بین دو دانشگاه تهران و دانشگاه ملی علوم و فناوری تایپه تایوان، تعدادی پروژه تحقیقاتی مشترک با حمایت دو دانشگاه انجام می‌گیرد.

اعلام نتایج نهایی پروژه پژوهشی صندوق علمی مشترک راه ابریشم

اعلام نتایج نهایی پروژه پژوهشی صندوق علمی مشترک راه ابریشم

پس از انتشار پنجمین فراخوان پروژه ها و کارگاه های مشترک ایران و چین، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و آکادمی علوم چین (CAS) در اطلاعیه ای مشترک نتایج نهایی خود را ...